Krby a zbojnícke kuchyne sú po častiach odlievané z betónu a sú vysokej kvality v modernom I staroslovanskom štýle.